Justyna Grodecka

Prace

  technika własna     malarstwo: olej     malarstwo: akryl     malarstwo: pastele     rysunek: węgiel     rysunek: tusz     fotografia     film     grafika     obiekt przestrzenny     sztuka w przestrzeni publicznej     studio/teksty/eventy     INSTALACJA "Copyright (C) Justyna Grodecka"     KSIĄŻKA "Copyright (C) Justyna Grodecka"     INSTALACJA "Justyna Grodecka TM"     Wystawa "Copyright (C) Justyna Grodecka"     WSZYSTKO  

"Nagroda BWA Rzeszów dla 'Burden' ('Burden', 2020, olej na płótnie)"

studio/teksty/eventy

"Nagroda BWA Rzeszów dla 'Burden'. Na zdjęciu: 'Czerwona morda z symbolami', 'Justus: Lobotomia'"

studio/teksty/eventy

"Nagroda KTR i obraz 'Poisoned Face with a Knife in the Back'/'Zatruta morda z nożem w plecach'"

studio/teksty/eventy

"(C) wygląda jak bańka / (C) Looks Like a Bubble"

studio/teksty/eventy

"Wystawa indywidualna 'Justyna Grodecka: Chronic Rage Disorder' ('Wypalenie', 'Spalony pomysł', rysunek ręcznie palony w drewnie)"

studio/teksty/eventy

"Wystawa indywidualna 'Justyna Grodecka: Chronic Rage Disorder' ('Czerwona morda / Red Face', malarstwo olejne na płótnie)"

studio/teksty/eventy

"Wystawa indywidualna 'Justyna Grodecka: Chronic Rage Disorder' ('Czerwona morda z symbolami / Red Face with Symbols', malarstwo olejne na płótnie)"

studio/teksty/eventy

"Wystawa indywidualna 'Justyna Grodecka: Chronic Rage Disorder' ('Baby Yellow', 'Baby Blue', 'Baby Pink', technika własna na płótnie)"

studio/teksty/eventy

"Wystawa indywidualna 'Justyna Grodecka: Chronic Rage Disorder' ('Justyna Grodecka TM', ink drawing on cardboard)"

studio/teksty/eventy

"Wystawa indywidualna 'Justyna Grodecka: Chronic Rage Disorder' ('Burden', malarstwo olejne na płótnie)"

studio/teksty/eventy

"Tratwy / Rafts"

studio/teksty/eventy

"The awarded "Inner Emigration" series / Nagrodzona seria "Emigracja wewnętrzna""

studio/teksty/eventy

"The awarded "Inner Emigration" series / Nagrodzona seria "Emigracja wewnętrzna""

studio/teksty/eventy

"The awarded "Inner Emigration" series / Nagrodzona seria "Emigracja wewnętrzna""

studio/teksty/eventy

"Nieważne dokąd idziemy. Ważne, że znikamy."

studio/teksty/eventy

"Justyna Grodecka: Seria "Emigracja wewnętrzna / Inner Emigration""

studio/teksty/eventy

"Emigracja wewnętrzna (seria prac) / Inner Emigration"

studio/teksty/eventy

"Justyna Grodecka: Studio 03.2021"

studio/teksty/eventy

"'Justyna Grodecka: Artistic practice (the description -from 2020- of works) / Praktyka artystyczna (opis -z 2020 r.- twórczości)"

studio/teksty/eventy

"'Justyna Grodecka: 'Znikające przedstawienie w wykonaniu zagubionych przedmiotów' (opis grupy prac) / 'The Disappearing Show Played by Lost Things' (the description of the group of works)"

studio/teksty/eventy

"Justyna Grodecka: Studio 2018"

studio/teksty/eventy

"'Justyna Grodecka: Pankrólish - Prolog' (Solo show, the description -from 2018- of Pankrólish) / (Wystawa indywidualna, opis -z 2018 r.- grupy prac Pankrólish)"

studio/teksty/eventy

Copyright © Justyna Grodecka
All rights reserved