Justyna Grodecka

Prace

  malarstwo: olej     malarstwo: akryl     malarstwo: akryl i pastele olejne     rysunek: węgiel     rysunek: grafit     rysunek: pastele suche i olejne     rysunek: tusz     fotografia     grafika     rzeźba     mozaika     studio     sztuka w przestrzeni publicznej     film     WSZYSTKO  

"The awarded "Inner Emigration" series / Nagrodzona seria "Emigracja wewnętrzna""

studio

"The awarded "Inner Emigration" series / Nagrodzona seria "Emigracja wewnętrzna""

studio

"The awarded "Inner Emigration" series / Nagrodzona seria "Emigracja wewnętrzna""

studio

"Justyna Grodecka: Seria "Emigracja wewnętrzna / Inner Emigration""

studio

"Justyna Grodecka: Studio 03.2021"

studio

"'Justyna Grodecka: Artistic practice (the description -from 2020- of works) / Praktyka artystyczna (opis -z 2020 r.- twórczości)"

studio

"'Justyna Grodecka: 'Znikające przedstawienie w wykonaniu zagubionych przedmiotów' (opis grupy prac) / 'The Disappearing Show Played by Lost Things' (the description of the group of works)"

studio

"'Justyna Grodecka: Pankrólish - Prolog' (Solo show, the description -from 2018- of Pankrólish) / (Wystawa indywidualna, opis -z 2018 r.- grupy prac Pankrólish)"

studio

Copyright © Justyna Grodecka. All rights reserved