Justyna Grodecka

Works

  own technique     painting: oil     painting: acrylic     painting: pastels     drawing: charcoal     drawing: ink     photograph     film     printmaking technique     spatial object     art in public space     studio/texts/events     INSTALLATION "Copyright (C) Justyna Grodecka"     BOOK "Copyright (C) Justyna Grodecka"     INSTALLATION "Justyna Grodecka TM"     ALL  

"BWA Rzeszów Award for 'Burden' ('Burden', 2020, oil on canvas)"

studio/texts/events

"BWA Rzeszów Award for 'Burden'. On the photo: 'Red Face with Symbols', 'Justus: Lobotomia'"

studio/texts/events

"KTR Award and the painting 'Poisoned Face with a Knife in the Back'/'Zatruta morda z nożem w plecach'"

studio/texts/events

"(C) wygląda jak bańka / (C) Looks Like a Bubble"

studio/texts/events

"Solo show 'Justyna Grodecka: Chronic Rage Disorder' ('Czerwona morda / Red Face', oil painting on canvas)"

studio/texts/events

"Solo show 'Justyna Grodecka: Chronic Rage Disorder' ('Czerwona morda z symbolami / Red Face with Symbols', oil painting on canvas)"

studio/texts/events

"Solo show 'Justyna Grodecka: Chronic Rage Disorder' ('Baby Yellow', 'Baby Blue', 'Baby Pink', own technique on canvas)"

studio/texts/events

"Solo show 'Justyna Grodecka: Chronic Rage Disorder' ('Justyna Grodecka TM', ink drawing on cardboard)"

studio/texts/events

"Solo show 'Justyna Grodecka: Chronic Rage Disorder' ('Burden', oil painting on canvas)"

studio/texts/events

"Tratwy / Rafts"

studio/texts/events

"The awarded "Inner Emigration" series / Nagrodzona seria "Emigracja wewnętrzna""

studio/texts/events

"The awarded "Inner Emigration" series / Nagrodzona seria "Emigracja wewnętrzna""

studio/texts/events

"The awarded "Inner Emigration" series / Nagrodzona seria "Emigracja wewnętrzna""

studio/texts/events

"Nieważne dokąd idziemy. Ważne, że znikamy."

studio/texts/events

"Justyna Grodecka: The "Inner Emigration" Series / Seria "Emigracja wewnętrzna""

studio/texts/events

"Emigracja wewnętrzna / Inner Emigration (series)"

studio/texts/events

"Justyna Grodecka: Studio 03.2021"

studio/texts/events

"'Justyna Grodecka: Artistic practice (the description -from 2020- of works) / Praktyka artystyczna (opis -z 2020 r.- twórczości)"

studio/texts/events

"'Justyna Grodecka: 'The Disappearing Show Played by Lost Things' (the description of the group of works) / 'Znikające przedstawienie w wykonaniu zagubionych przedmiotów' (opis grupy prac)"

studio/texts/events

"Justyna Grodecka: Studio 2018"

studio/texts/events

"'Justyna Grodecka: Pankrólish - Prolog' (Solo show, the description -from 2018- of Pankrólish) / (Wystawa indywidualna, opis -z 2018 r.- grupy prac Pankrólish)"

studio/texts/events

Copyright © Justyna Grodecka
All rights reserved