Justyna Grodecka

Works

  painting: oil     painting: acrylic     painting: acrylic and oil pastels     drawing: charcoal     drawing: graphite     drawing: soft pastels and oil pastels     drawing: ink     photograph     printmaking technique     sculpture     mosaic     studio     art in public space     film     ALL  

"The awarded "Inner Emigration" series / Nagrodzona seria "Emigracja wewnętrzna""

studio

"The awarded "Inner Emigration" series / Nagrodzona seria "Emigracja wewnętrzna""

studio

"The awarded "Inner Emigration" series / Nagrodzona seria "Emigracja wewnętrzna""

studio

"Justyna Grodecka: The "Inner Emigration" Series / Seria "Emigracja wewnętrzna""

studio

"Justyna Grodecka: Studio 03.2021"

studio

"'Justyna Grodecka: Artistic practice (the description -from 2020- of works) / Praktyka artystyczna (opis -z 2020 r.- twórczości)"

studio

"'Justyna Grodecka: 'The Disappearing Show Played by Lost Things' (the description of the group of works) / 'Znikające przedstawienie w wykonaniu zagubionych przedmiotów' (opis grupy prac)"

studio

"'Justyna Grodecka: Pankrólish - Prolog' (Solo show, the description -from 2018- of Pankrólish) / (Wystawa indywidualna, opis -z 2018 r.- grupy prac Pankrólish)"

studio

Copyright © Justyna Grodecka. All rights reserved