"Obraz uczuć religijnych / The Depiction of Religious Feelings (Artystyczny film Justyny Grodeckiej)"

film,  2020.
praca ukończona

JUSTYNA GRODECKA: "OBRAZ UCZUĆ RELIGIJNYCH", 2020, 00:07:06 from Justyna Grodecka.COPYRIGHT 2020 (C) JUSTYNA GRODECKA. All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.
"Obraz uczuć religijnych". Artystyczny film Justyny Grodeckiej. "The Depiction of Religious Feelings". The Artistic Film by Justyna Grodecka. 00:07:06 

Copyright © Justyna Grodecka
All rights reserved