"Emigracja wewnętrzna (seria prac) / Inner Emigration"

studio/teksty/eventy,  2020.10
---

PL: "Emigracja wewnętrzna"
"Emigracja wewnętrzna" / "Inner Emigration" (2020-2021) to seria rysunków tuszem wykonanych na poprzeprowadzkowych kartonach. Obrazy powstawały przez kilka trudnych miesięcy zdominowanych przez pandemię COVID-19 i uliczne protesty. Czasochłonność budowania materii rysunkowej miała charakter terapeutyczny. W swoich pracach poruszam wątki autobiograficzne. Poza treścią wizualną, inspirowaną własnymi przeżyciami, wykorzystuję również materiały, które brały czynny udział w moim życiu. Podczas pandemii migrowałam kilka razy. Pandemia zmusiła mnie do przedwczesnego powrotu do kraju, od którego wcześniej zdecydowałam się odpocząć. Po przeprowadzkach pozostały kartony, które stały się podłożem dla ekspresji tych demonów i myśli, które gromadziłam w sobie przez lata. Tak jak kartonowe banery strajkowe, których hasła były wyrazem złości i sprzeciwu, tak "Emigracja wewnętrzna" jest obrazem buntu i zrezygnowania, fantazji o ostatecznej ucieczce w głąb siebie. To jednocześnie lęk przed gwałtownością śmierci. "Emigracja wewnętrzna" jest inspirowana poczuciem wiecznego społecznego niedopasowania, ciągłego poszukiwania lepszego miejsca. To sprzeciw wobec utartych "norm", które doprowadzają do nieszczęścia. Sprzeciw wobec prawdziwego trójpodziału władzy, która rządzi naszym społeczeństwem: patriarchatu, zabobonności i resentymentu. Obraz "Emigracja wewnętrzna" to wyraz niezgody młodego pokolenia na to co zastane, utrwalone i dotychczas niekwestionowane. 

Copyright © Justyna Grodecka
All rights reserved