"Park Szczęśliwicki"

malarstwo: olej   na tablicy płóciennej,  2016.05
18 x 13 cm;   7.1 x 5.1"
praca ukończona
 

Copyright © Justyna Grodecka
All rights reserved