"Pankrólish L02"
z grupy prac: "Pankrólish"

grafika   na papierze,  2018.12
29.7 x 21 cm;   11.7 x 8.3"
praca ukończona

Grafika warsztatowa. Litografia. Rysunek kredką litograficzną. 

Copyright © Justyna Grodecka
All rights reserved