"Pankrólish L01"
z grupy prac: "Pankrólish"

grafika   na papierze,  2018.10
21 x 29.7 cm;   8.3 x 11.7"
praca ukończona

Grafika warsztatowa. Litografia. Rysunek kredką litograficzną. 

Copyright © Justyna Grodecka
All rights reserved