"Studium postaci - B"
z grupy prac: "Studium postaci"

rysunek: węgiel   na papierze,  2017.06
70 x 100 cm;   27.6 x 39.4"
praca ukończona
 

Copyright © Justyna Grodecka
All rights reserved