"Zwrot do nadawcy / Return to Sender"

obiekt przestrzenny   : karton
400 x 250 x 50 cm; 157.5 x 98.4 x 19.7",  2021.08
praca ukończona
 

Copyright © Justyna Grodecka
All rights reserved