"The Disappearing Show Played by Lost Things. Act III: The Borer with a Strong Bite"
from the group of works: "The Disappearing Show Played by Lost Things"

drawing: ink  on paper,  2020.04
finished


Grupa prac pod tytułem "Znikające przedstawienie w wykonaniu zagubionych przedmiotów" nawiązuje do osobistych wspomnień artystki. Opowiada o gubieniu i zapominaniu ważnych wydarzeń i rzeczy, które kiedyś grały istotną rolę w życiu autorki, pozytywną bądź negatywną. Znikanie części tych przedmiotów jest więc pożądane, a gubienie innych jest stratą. Pierwsze obrazy z tej grupy powstały pod koniec 2019 roku w Monachium. W 2020 roku, w wyniku wybuchu pandemii choroby COVID-19, tytuł tego zbioru nabrał jeszcze innego znaczenia. Dwie prace stały się same w sobie zagubionymi przedmiotami, co zdało się być realizującym się proroctwem. Zamknięte granice i wstrzymanie ruchu lotniczego spowodowało ich zatrzymanie za granicą. Podczas pandemii powstał rysunek tuszem "Znikające przedstawienie w wykonaniu zagubionych przedmiotów. Akt III: Kornik o silnym zgryzie", a także kolejny "Znikające przedstawienie w wykonaniu zagubionych przedmiotów. Akt IV: Ustrojstwo". Są one niejako zapisem niepewności i stresu wzrastających z każdym kolejnym dniem wraz z aktualizowanymi danymi o liczbie zgonów i zachorowań na świecie.


 

Copyright © Justyna Grodecka
All rights reserved