"Justyna Grodecka TM"

obiekt przestrzenny   : rysunek tuszem na kartonie
100 x 50 x 50 cm; 39.4 x 19.7 x 19.7",  2022.01
praca ukończona
 

Copyright © Justyna Grodecka
All rights reserved