"The awarded "Inner Emigration" series / Nagrodzona seria "Emigracja wewnętrzna""

studio/texts/events,  2021.10
---

15th International Autumn Salon of Art, BWA Ostrowiec, Poland. / 15. Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki, BWA Ostrowiec. 

Copyright © Justyna Grodecka
All rights reserved